Wschody i zachody S³oñca

[Rozmiar: 3860 bajtów]
wschód Gdynia zachód zachód zachód zachód zachód
zachód zachód zachód zachód zachód zachód
zachód zachód zachód zachód zachód
zachód zachód zachód zachód
zachód zachód zachód zachód zachód zachód
zachód zachód zachód zachód zachód
wschód wschód wschód

[Rozmiar: 3860 bajtów]

Powrót do Nieba

Powrót do Galerii